Vi är medlem i Glasbranschföreningen och arbetar efter miljö och kvalitésystem FR2000. Alla på Södra glas är MTK utbildade. Vi anser att utbildning och branschkunskap är två viktiga ingredienser för att kunna erbjuda denna trygghet.