Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. I centrum för verksamheten står alltid företagens respektive 642-813
företagandets villkor och problem. GBF har till ändamål att i enlighet med dess stadgar tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utöver de ordinarie medlemmarna har föreningen även ett fyrtiotal associerade medlemmar.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen EX200 exam har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Framtidsinriktade projekt drivs för att utveckla branschen med personal på eget kansli. Medlemsföretagen kan få hjälp och stöd i företagsekonomiska-, arbetsgivar- och skattefrågor. Utbildningar arrangeras i ett flertal olika ämnen. GBF har också ansvaret för avtalet med leverantören av Glasmästeri på Data, GPD, samt dess telefonsupport. GBF finansieras av serviceavgifter från medlemmarna samt med intäkter från kommersiell verksamhet.