MTK-auktorisation

Ett MTK-auktoriserat företag vet vilket glas som ska användas på rätt sätt och på rätt plats.

Detta sker genom återkommande utbildning och information från Glascentrum. Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar, – branschens regelverk för montage av alla typer av glas.

Dagens moderna glas fyller en rad funktioner, inom bland annat brandskydd, säkerhet, energi och ljud. För att glasens funktion ska vara uppfylld är montaget avgörande. Ett felaktigt montage raserar funktionen. För att inte äventyra rätt funktion och liv och egendom utbildar Glascentrum företag inom branschen och håller dessa företag, samt andra intressenter, uppdaterade på vilka metoder och material som får användas. Glascentrum adminstrerar även MTK-auktorisationen och utför stickprovsbesiktningar av utförda montage.

Glascentrum är ett fristående dotterbolag till Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. Verksamheten innehåller förutom grund- och vidareutbildningar, MTKs anvisningar även provnings och testverksamhet. Tester för säkerhet och ljud kan bland annat provas i laboratoriemiljö.

MTK-auktorisationen syftar till att ge trygghet för kunden och säkerhet för utförande företag att montage alltid blir utfört på rätt sätt. I regelverket för att vara auktoriserad finns krav på utbildade medarbetare och egenkontroll av utfört arbete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *